Jag Och Min Far – Boken

Jag och Min Far - Alzheimers - all rights reserved to Mikael Wallentin Åström

Jag och Min Far – Alzheimers – all rights reserved to Mikael Wallentin Åström

Processen som river och drar i mig har börjat. Boken börjar ta sin form. Redigeringen av texterna har tagit vid där bloggen avslutades.

Boken Jag och Min Far ska ge läsaren en berättelse som sätter ord på svårigheten att nå fram till den alzheimersjuke liksom hur det upplevs när den sjuke har svårt att nå fram till sin omgivning. Den ska hylla livet och göra det odödligt.

Jag vill skriva en bok som är omsorgsfull i varje mening och ord. Den ska visa mötet med Alzheimers sjukdom för den anhörige; besluten, ångesten, rädslan, utskämdheten, utsattheten, glädjen, kärleken, lyckan och att aldrig ge upp den du älskar.