Samla på möten

Jag förstår pappas glädje över sina möten med nya bekanta.

Varje samtal och möte har alla blivit till en ny oväntad tanke i en ny oväntad koppling. Jag utmanas. Jag utvecklas.

”Samla på möten, Micke”, brukade pappa säga och fortsatte med att det bara är i möten med andra som vi får reda på vårt sanna jag.

… det har börjat bli en vacker samling möten. Speciellt efter Göteborg.